Wikipedia:Wiki Lubi Zabytki/podkarpackie/powiat przeworski/gmina Zarzecze

pokażedytujkategoria na Commons

Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
631669
A-76 z 10.10.2003
kapliczka przydrożna, 2 poł. XIX Łapajówka brak zdjęcia
722979
A-300 z 22.02.1951 i 30.06.1987
zespół kościoła par. rzym.-kat. p.w. Ofiarowania NMP Pełnatycze Geographylogo.svg brak zdjęcia
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
631670
A-300 z 30.06.1987
kościół par. rzym.-kat. p.w. Ofiarowania NMP (dec. cerkiew gr.-kat.), 1798, 1900 Pełnatycze brak zdjęcia
631671
A-15/48 z 22.02.1951
plebania, 1800, XX Pełnatycze brak zdjęcia
722981
A-300 z 22.02.1951 i 30.06.1987
cmentarz przykościelny Pełnatycze brak zdjęcia
722982
A-300 z 22.02.1951 i 30.06.1987
cmentarz gr.-kat., pocz. XX Pełnatycze brak zdjęcia
631672
A-60 z 17.09.2002
kaplica przydrożna, 1898 Pełnatycze brak zdjęcia
631673
A-23/58 z 27.11.1952
kościół p.w. Wszystkich Świętych, 1744 Siennów brak zdjęcia
631674
A-34 z 25.02.1986
zespół dworski, XVIII, XIX Siennów brak zdjęcia
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
631675
A-34 z 25.02.1986
oficyna, 1 poł. XVIII, 1904 Siennów brak zdjęcia
631676
A-34 z 25.02.1986
park, XVIII Siennów brak zdjęcia
631677
A-34 z 25.02.1986
fortyfikacje - pozostałości, XVIII Siennów brak zdjęcia
631678
A-649 z 14.01.1994
zespół kościoła par. p.w. św. Michała, 1840 Zarzecze brak zdjęcia
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
631679
A-649 z 14.01.1994
kościół par. p.w. św. Michała, 1840, 1870-1880 Zarzecze brak zdjęcia
631680
A-649 z 14.01.1994
dzwonnica, 1840, 1870-1880 Zarzecze brak zdjęcia
631681
A-649 z 14.01.1994
cmentarz Zarzecze brak zdjęcia
631682
A-649 z 14.01.1994
ogrodzenie ze schodami Zarzecze brak zdjęcia
631683
A-649 z 14.01.1994
obelisk z figurą Matki Boskiej Zarzecze brak zdjęcia
631684
A-42 z 12.05.1986
zespół pałacowy, 1807-1819 Zarzecze brak zdjęcia
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
631685
A-42 z 12.05.1986
pałac, 1807-1819 Zarzecze brak zdjęcia
631686
A-42 z 12.05.1986
oranżeria, 1819 Zarzecze brak zdjęcia
631687
A-42 z 12.05.1986
oficyna (z pergolą), 1810 Zarzecze brak zdjęcia
631688
A-42 z 12.05.1986
park, 1817-1840 Zarzecze brak zdjęcia
726057
A-351 z 30.04.2009
oranżeria (2 budynki z łącznikiem), ob. dom mieszkalny, 1820, 2 poł. XIX Zarzecze brak zdjęcia