Wikipedia:Wiki Lubi Zabytki/zachodniopomorskie/powiat stargardzki/gmina Marianowo

pokażedytujkategoria na Commons

Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
659954
zespół cmentarza ewang. z ruiną kościoła Dalewo brak zdjęcia
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
659955
A-1227 z 07.07.1993
cmentarz ewangelicki (nieczynny), XIX Dalewo brak zdjęcia
659956
A-234 z 22.10.1957
ruina kościoła, XIV, XIX (na cmentarzu ewangelickim) Dalewo
ruina kościoła, XIV, XIX (na cmentarzu ewangelickim)
659957
A-1227 z 07.07.1993
ogrodzenie z bramami, XIV-XIX (cmentarza ewangelickiego) Dalewo brak zdjęcia
659958
359 z 12.09.1958
kościół fil. p.w. św. Jana Ewangelisty, XV Dzwonowo brak zdjęcia
659959
zespół pałacowy Dzwonowo brak zdjęcia
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
659960
A-1357 z 16.12.1997
pałac, XVIII, 1870, 1920 Dzwonowo brak zdjęcia
659961
A-1363 z 30.01.1998
park, XVIII/XIX Dzwonowo brak zdjęcia
659962
362 z 12.09.1958
kościół fil. p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej, XV, XVII, 1827 Gogolewo
kościół fil. p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej, XV, XVII, 1827
659963
A-1228 z 25.08.1993
zespół klasztorny cystersów Marianowo, ul. Sydonii 3
zespół klasztorny cystersów
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
659964
358 z 12.09.1958, 1228 z 25.08.1993
kościół, 2 poł. XIII Marianowo, ul. Sydonii 3 brak zdjęcia
659965
A-1228 z 25.08.1993
skrzydło klasztorne, 2 poł. XIII Marianowo, ul. Sydonii 3 brak zdjęcia
659966
A-1228 z 25.08.1993
budynki gospodarcze, XV Marianowo, ul. Sydonii 3 brak zdjęcia
659967
A-1228 z 25.08.1993
cmentarz przykościelny, XIV Marianowo, ul. Sydonii 3 brak zdjęcia
659968
A-1228 z 25.08.1993
ogrodzenie, 2 poł. XIII Marianowo, ul. Sydonii 3 brak zdjęcia
659969
1110 z 30.10.1989
kościół fil. p.w. Miłosierdzia Bożego, XV, XIX Wiechowo brak zdjęcia