Wikipedia:Wiki Lubi Zabytki/zachodniopomorskie/powiat szczecinecki/gmina Szczecinek

pokażedytujkategoria na Commons

Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
660545
A-1116 z 9.05.1961
kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Matki Boskiej Różańcowej, 1695, 1927-1928 Drawień Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Matki Boskiej Różańcowej, 1695, 1927-1928
660546
zespół pałacowy Drawień Geographylogo.svg brak zdjęcia
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
660547
329 z 09.05.1961
pałac (ruina), XVIII
nie istnieje)
Drawień
pałac (ruina), XVIII nie istnieje)
660548
1080 z 10.01.1974
park, XVIII, XIX Drawień Geographylogo.svg brak zdjęcia
660549
1081 z 10.01.1979
park dworski, 2 poł. XIX Gałowo Geographylogo.svg brak zdjęcia
660550
1082 z 10.01.1979
park pałacowy, XIX Grąbczyn Geographylogo.svg brak zdjęcia
709682
A-322 z 16.08.2007
zespół kościoła ewangelickiego, ob. rzym.-kat. par. pw. św. Stanisława Biskupa Gwda Wielka, ul. Szczecinecka 10 Geographylogo.svg brak zdjęcia
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
709683
A-322 z 16.08.2007
kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. św. Stanisława Biskupa, 1864-1866 Gwda Wielka, ul. Szczecinecka 10 Geographylogo.svg brak zdjęcia
709684
A-322 z 16.08.2007
cmentarz kościelny Gwda Wielka, ul. Szczecinecka 10 Geographylogo.svg brak zdjęcia
0
A-1203 z 16.10.2013
zespół folwarczny, pocz. XX Jadwiżyn Geographylogo.svg brak zdjęcia
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
0
A-1203 z 16.10.2013
dwór - rządcówka Jadwiżyn Geographylogo.svg brak zdjęcia
0
A-1203 z 16.10.2013
park z podwórzem gospodarczym Jadwiżyn Geographylogo.svg brak zdjęcia
660551
A-1308 z 29.12.1998
kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, 1887 Jelenino Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, 1887
660552
1221 z 09.04.1991 i z 20.01.1993
zespół dworski Parsęcko Geographylogo.svg brak zdjęcia
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
660553
1221 z 09.04.1991 i z 20.01.1993
dwór, 2 poł. XIX Parsęcko Geographylogo.svg brak zdjęcia
660554
1221 z 09.04.1991 i z 20.01.1993
park, kon. XIX Parsęcko Geographylogo.svg brak zdjęcia
660555
1221 z 09.04.1991 i z 20.01.1993
budynek gospodarczy, 2 poł. XIX Parsęcko Geographylogo.svg brak zdjęcia
660556
1221 z 09.04.1991 i z 20.01.1993
budynek gospodarczy, 2 poł. XIX Parsęcko Geographylogo.svg brak zdjęcia
660557
A-1309 z 29.12.1998
kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, 1870-1880 Sitno Geographylogo.svg brak zdjęcia
660558
A-1098 z 4.09.1995
zespół kościoła ewangelickiego, ob. rzym.-kat. fil. pw. Najświętszej Rodziny Spore, 34 Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
zespół kościoła ewangelickiego, ob. rzym.-kat. fil. pw. Najświętszej Rodziny
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
660559
A-1098 z 4.09.1995
kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Najświętszej Rodziny, 1859-1865 Spore, 34 Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Najświętszej Rodziny, 1859-1865
660560
A-1098 z 4.09.1995
cmentarz przykościelny, pocz. XX Spore, 34 Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png brak zdjęcia
660577
42 z 04.09.1956
śródmieście miasta - średniowieczny układ urbanistyczny ograniczony ulicami Jana Pawła II, Kard. St. Wyszyńskiego, Powstańców Wlkp., Ordona, granicą działki nr 318, Junacką i Podwale[1] Szczecinek Geographylogo.svg
śródmieście miasta - średniowieczny układ urbanistyczny ograniczony ulicami Jana Pawła II, Kard. St. Wyszyńskiego, Powstańców Wlkp., Ordona, granicą działki nr 318, Junacką i Podwale[1]
660578
A-1122 z 20.09.1984
kościół par. pw. Narodzenia NMP, 1905-1908 Szczecinek, ul. 3 Maja 1 Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
kościół par. pw. Narodzenia NMP, 1905-1908
660579
A-1141 z 19.03.1984[2]
dawna ewangelicka sala modlitw, ob. cerkiew prawosławna pw. Świętej Trójcy, 1824 Szczecinek, ul. Szkolna 6 Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
dawna ewangelicka sala modlitw, ob. cerkiew prawosławna pw. Świętej Trójcy, 1824
660580
433 z 19.03.1965
wieża kościoła pw. św. Mikołaja, XVI Szczecinek, ul. Ks. Elżbiety 6 Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
wieża kościoła pw. św. Mikołaja, XVI
0
A-1405 z 24.04.2015
zespół dawnego żydowskiego domu przedpogrzebowego, ob. kaplica ewangelicka Szczecinek, ul. Wodociągowa Geographylogo.svg brak zdjęcia
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
0
A-1405 z 24.04.2015
dawny żydowski dom przedpogrzebowy, ob. kaplica ewangelicka, 1862, poł. XX Szczecinek, ul. Wodociągowa Geographylogo.svg brak zdjęcia
0
A-1405 z 24.04.2015
teren d. cmentarza żydowskiego, XVIII-1 poł. XX Szczecinek, ul. Wodociągowa Geographylogo.svg brak zdjęcia
660581
A-1120 z 19.03.1984
zamek (skrzydło południowe), XV, 1690, XVIII, XX Szczecinek, ul. Adama Mickiewicza 2A Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
zamek (skrzydło południowe), XV, 1690, XVIII, XX
0
A-1388 z 7.04.2015
schron bojowy ciężki typu B-Werk (w systemie umocnień Wału Pomorskiego), 1930 Szczecinek, ul. Kościuszki Geographylogo.svg
schron bojowy ciężki typu B-Werk (w systemie umocnień Wału Pomorskiego), 1930
660582
1076 z 12.06.1980
park miejski, 1875-1908 Szczecinek, ul. Mickiewicza Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
park miejski, 1875-1908
0
A-1257 z 6.05.2014[3]
poczta z bramą wjazdową, 1888-89 Szczecinek, ul. Bohaterów Warszawy 36 Geographylogo.svg
poczta z bramą wjazdową, 1888-89
0
A-1234 z 6.05.2014
budynek sądu, 1899-1900 Szczecinek, ul. Bohaterów Warszawy 42 Geographylogo.svg
budynek sądu, 1899-1900
0
A-1237 z 27.05.2014
budynek dworca kolejowego, 1910-12 Szczecinek, ul. Dworcowa 1 Geographylogo.svg
budynek dworca kolejowego, 1910-12
660583
A-1123 z 12.09.1984
spichlerz, poł. XIX Szczecinek, ul. Junacka 7 Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
spichlerz, poł. XIX
660584
A-1124 z 20.05.1985
budynek dawnego Urzędu Powiatowego, 1905-1908 Szczecinek, ul. 3 Maja 2 Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
budynek dawnego Urzędu Powiatowego, 1905-1908
660585
A-1121 z 26.11.1976
spichlerz, XIX Szczecinek, pl. Sowińskiego 4a Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
spichlerz, XIX
660586
A-107 z 27.11.2002
szkoła, ob. Muzeum Regionalne, 1879-1880 Szczecinek, ul. Szkolna 1 Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
szkoła, ob. Muzeum Regionalne, 1879-1880
0
A-1235 z 27.05.2014
szkoła z budynkiem sali gimnastycznej, 1926-27 Szczecinek, pl. Wazów 1 Geographylogo.svg brak zdjęcia
660587
241 z 16.02.1960
dom, tzw. apteka, szachulcowy, XVIII
(nie istnieje)
Szczecinek, ul. Zamkowa 15
dom, tzw. apteka, szachulcowy, XVIII (nie istnieje)
780526
A-389 z 15.10.2012
wodociągowa wieża ciśnień, 1912 Szczecinek, ul. Wodociągowa Geographylogo.svg brak zdjęcia
660588
1123 z 11.10.1980
zespół dworski Szczecinek - Bugno, ul. Bugno 4 Geographylogo.svg brak zdjęcia
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
660589
1123 z 11.10.1980
dwór, 2 poł. XIX Szczecinek - Bugno, ul. Bugno 4 Geographylogo.svg brak zdjęcia
660590
1123 z 11.10.1980
park, 2 poł. XIX Szczecinek - Bugno, ul. Bugno 4 Geographylogo.svg brak zdjęcia
660561
A-59 z 6.04.2001
kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. Matki Boskiej Częstochowskiej, 3 ćw. XIX Trzebiechowo Geographylogo.svg brak zdjęcia
660562
zespół pałacowy Trzebiechowo Geographylogo.svg brak zdjęcia
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
660563
1087 z 20.02.1979
pałac, 2 poł. XIX Trzebiechowo Geographylogo.svg brak zdjęcia
660564
1036 z 22.06.1978 i z 23.03.1993
park z aleją dojazdową, poł. XIX, pocz. XX Trzebiechowo Geographylogo.svg brak zdjęcia
660565
443 z 19.03.1965
zespół kościoła ewangelickiego, ob. rzym.-kat. fil. pw. Wniebowzięcia NMP Wierzchowo Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
zespół kościoła ewangelickiego, ob. rzym.-kat. fil. pw. Wniebowzięcia NMP
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
660566
443 z 19.03.1965
kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Wniebowzięcia NMP, XVIII, pocz. XX Wierzchowo Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Wniebowzięcia NMP, XVIII, pocz. XX
660567
443 z 19.03.1965
dzwonnica, XVIII Wierzchowo Geographylogo.svg
dzwonnica, XVIII
660568
1122 z 11.10.1980
park dworski, XIX Wierzchowo Geographylogo.svg brak zdjęcia
741182
A-671 z 25.08.2010
zespół kościoła ewangelickiego, ob. rzym.-kat. fil. pw. Wszystkich Świętych Wilcze Laski Geographylogo.svg brak zdjęcia
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
741184
A-671 z 25.08.2010
kościół ewangelickiego, ob. rzym.-kat. fil. pw. Wszystkich Świętych, 1894 Wilcze Laski Geographylogo.svg brak zdjęcia
741186
A-671 z 25.08.2010
dawny cmentarz przy kościele, 1894 Wilcze Laski Geographylogo.svg brak zdjęcia
660569
1197 z 15.01.1985
zespół pałacowy Wilcze Laski Geographylogo.svg brak zdjęcia
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
660570
1197 z 15.01.1985
pałac, 2 poł. XIX Wilcze Laski Geographylogo.svg brak zdjęcia
660571
1197 z 15.01.1985
park, kon. XVIII, pocz. XIX, kon. XIX Wilcze Laski Geographylogo.svg brak zdjęcia
660572
A-1114 z 29.08.1966
zespół kościoła ewangelickiego, ob. rzym.-kat. fil. pw. Matki Boskiej Częstochowskiej Żółtnica Geographylogo.svg brak zdjęcia
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
660573
A-1114 z 29.08.1966
kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Matki Boskiej Częstochowskiej, 1819-1821 Żółtnica Geographylogo.svg brak zdjęcia
660574
A-1114 z 29.08.1966
dzwonnica, drewniana, 1820 Żółtnica Geographylogo.svg brak zdjęcia
660575
A-1114 z 29.08.1966
cmentarz przykościelny Żółtnica Geographylogo.svg brak zdjęcia
660576
1121 z 11.10.1980
park dworski, poł. XIX Żółtnica Geographylogo.svg brak zdjęcia

PrzypisyEdytuj