Wikipedia:Wikipedia dla Odważnych/British Embassy


Spotkanie zostało przeprowadzone przez Celinę Strzelecką i odbyło się 18 maja 2018 r.

Szkolenie w British Embassy Warsaw 2.jpg Szkolenie w British Embassy Warsaw.jpg


Lista osób:

Karolina Olczak – opracowywane hasło: Agata Teutsch

Zu-ja-ba – opracowywane hasło: Agata Teutsch

Joanna Czeczelewska – opracowywane hasło: Sylwia Spurek

Ameamee – opracowywane hasło: Sylwia Spurek

Magdalena Matykiewicz – opracowywane hasło: Michelle Smith

Monika Bortnowska – opracowywane hasło: Angela Glendenning