Wikiprojekt:Geolokalizacja/Nowe szablony

Reforma mapek lokalizacyjnych - pytania i odpowiedzi (FAQ)

ReformaEdytuj

Kto i kiedy przeprowadził reformę?Edytuj

Reforma mapek lokalizacyjnych w polskiej Wikipedii została przeprowadzona, w swej zasadniczej części, w październiku i listopadzie 2012 roku. Głównym projektantem i wykonawcą technicznym reformy był malarz pl, zaś wspierali go inni wikipedyści, w szczególności Matma Rex i Powerek38. Miejscem koordynacji prac i dyskusji była przestrzeń Wikiprojektu Szablony lokalizacyjne. Nie wszystkie prace w ramach reformy zostały całkowicie zakończone, ale wszystkie jej zasadnicze elementy już działają.

Jakie były cele reformy?Edytuj

Celami reformy były:

 • Modernizacja i techniczne usprawnienie szablonów lokalizacyjnych poprzez wdrożenie nowego mechanizmu ich działania;
 • Uproszczenie szablonów poprzez zebranie wszystkich parametrów danej mapki na jednej stronie;
 • Uporządkowanie szablonów poprzez ich nową kategoryzację;
 • Wprowadzenie systemu "podwójnych mapek" - docelowo większość wywołań szablonów składać się będzie z mapki bardziej szczegółowej (np. miasta lub regionu) oraz bardziej ogólnej (np. państwa);
 • Ujednolicenie sposobu wywoływania i wyświetlania mapek lokalizacyjnych we wszystkich infoboksach, w których są one stosowane;
 • Cel bardziej dalekosiężny: znaczne zwiększenie liczby dostępnych w polskiej Wikipedii mapek lokalizacyjnych, zgodnie z istniejącymi potrzebami.

Nowe szablonyEdytuj

Gdzie znajdują się nowe szablony lokalizacyjne?Edytuj

Każdy z nowych szablonów lokalizacyjnych znajduje się na stronie o nazwie zbudowanej według następującego klucza: Szablon Mapa dane + nazwa własna mapki (np. nazwa miasta, państwa itd.). I tak szablon mapy Polski to Szablon:Mapa dane Polska, a mapy Warszawy na Szablon:Mapa dane Warszawa. Wszystkie szablony zostały zebrane w kategorii "Szablony lokalizacyjne" i jej podkategoriach. Dodatkowo, jeśli mapa przedstawia jednostkę posiadającą kod ISO 3166 (dotyczy to głównie państw i jednostek administracyjnych pierwszego rzędu), utworzone zostało również przekierowanie o nazwie: Szablon:Mapa dane + kod ISO. Np. Szablon:Mapa dane POL przekierowuje do mapy Polski, a Szablon:Mapa dane DE-BE do mapy Berlina.

Jakie są główne elementy nowych szablonów?Edytuj

Każdy z nowych szablonów lokalizacyjnych zawiera następujące elementy:

 • nazwa artykułu opisującego daną jednostkę
 • dopełniacz nazwy jednostki, używany w opisie nad mapką (Położenie na mapie XXX, np. Położenie na mapie Warszawy).
 • nazwa pliku mapki z Wikimedia Commons
 • współrzędne graniczne mapki lub - rzadziej - wzór matematyczny służący do przeliczania współrzędnych obiektu na położenie na mapie
 • przykładowe wywołanie mapki
 • nazwa kategorii, w której znajduje się szablon

Jakie są dodatkowe elementy spotykane w szablonach?Edytuj

W wybranych szablonach można spotkać również następujące elementy:

 • nazwa mapy nadrzędnej - np. mapką nadrzędna dla mapy województwa mazowieckiego jest mapa Polski. W nowym systemie użytkownik może przełączać się między obiema mapkami
 • inne dostępne warianty mapki - wiele mapek dostępnych jest zarówno w wersji podstawowej (administracyjnej), jak i w wersji fizycznej. Wybrane szablony mają jeszcze więcej wariantów, np. mapkę hydrologiczną.
 • powiązania z szablonami flag - dla jednostek, których flagi zostały już zdefiniowane w szablonach typu Państwo dane

W jaki sposób utworzyć nowy szablon?Edytuj

Dla zapewnienia prawidłowego działania wszystkich elementów szablonu, zachęcamy do zgłaszania zapotrzebowania na nowe mapki w dyskusji Wikiprojektu Szablony lokalizacyjne lub wikiprojektu Geolokalizacja. Można też kierować takie sprawy bezpośrednio do doświadczonych w tej dziedzinie wikipedystów, np. Powerka38. Szablony lokalizacyjne miast lub innych niewielkich obszarów mogą być łatwo utworzone poprzez wycięcie i odpowiednie opracowanie fragmentu mapy z OpenStreetMap. Możliwość utworzenia większych mapek (np. prowincji państw itd.) zależy od dostępności na Wikimedia Commons odpowiednio przygotowanej mapy. Ideałem jest znaleźć analogiczny szablon w innej wersji językowej Wikipedii.

Użycie szablonów w infoboksachEdytuj

Czy muszę przerabiać moje dotychczasowe artykuły, aby działały tam nowe szablony?Edytuj

Nie. Dzięki systemowi przekierowań i działań botów, wszystkie działające dotąd prawidłowe wywołania map lokalizacyjnych w infoboksach powinny nadal działać bez zakłóceń. Nie oznacza to, iż wyglądają teraz dokładnie tak samo jak wcześniej, ale spełniają tę samą rolę i działają na tej samej lub podobnej mapce.

W jaki sposób wstawić nową mapę lokalizacyjną do infoboksu?Edytuj

Należy wykonać dwa kroki. Po pierwsze, prawidłowo podać w infoboksie współrzędne geograficzne danego obiektu. Bardziej szczegółowe instrukcje na ten temat można znaleźć tutaj. Po drugie, dodać do infoboksu parametr |kod mapy = (o ile nie ma go w standardowym zestawie parametrów, dostępnym do skopiowania na stronie dokumentacji danego boksu) i wpisać odpowiedni kod. W nowym systemie szablonów kody zostały znacznie uproszczone. Obecnie kodem jest po prostu nazwa danej jednostki (np. Polska, Warszawa, województwo mazowieckie, obwód moskiewski itd.). Zamiast nazwy można podać kod ISO, o ile dana jednostka go posiada, np. US-UT (dla stanu Utah), PL-MZ (dla województwa mazowieckiego) czy RU-SAK (dla obwodu sachalińskiego w Rosji).

Jakie są najczęściej popełniane błędy przy wstawianiu współrzędnych do infoboksu?Edytuj

Najczęstsze błędy, spotykane podczas poprawiania niedziałających wywołań szablonów, to:

 1. Mylenie dwóch zapisów, w jakich występują współrzędne w źródłach: kątowego i dziesiętnego. W zapisie kątowym, współrzędne wyrażone są liczbą stopni (0-179), minut (0-59) i sekund (0-59). W tym zapisie nigdy nie występują liczby ujemne, natomiast zawsze podane liczby należy uzupełnić o litery N/S oraz E/W, oznaczające półkule (równoleżnikowo i południkowo), na których położony jest dany obiekt. W zapisie dziesiętnym współrzędne mają postać jednej liczby, składającej się z całych (0-179) i ewentualnie ułamka dziesiętnego. W tym zapisie nie trzeba podawać liter, za to występują liczby ujemne. Korzystając ze źródła współrzędnych należy odróżniać te dwa zapisy.
 2. Nieprawidłowe wpisywanie współrzędnych dziesiętnych do infoboksu: nasze infoboksy standardowo posługują się zapisem kątowym. Dopuszczalne jest podanie współrzędnych dziesiętnie (wówczas szablon sam je przeliczy na zapis kątowy i wyświetli w takiej właśnie postaci), jednak w takiej sytuacji należy podać całą liczbę w jednym parametrze boksu, przeznaczonym na liczbę stopni. Nie należy dzielić liczby z zapisu dziesiętnego na dwie części i np. całych wpisywać w parametrze stopni, a ułamka w parametrze minut.
 3. Błędny zapis ułamków sekundy: W zapisie kątowym przy bardzo małych obiektach (np. niewielkie budynki) dopuszcza się podawanie sekund z ułamkami. W takiej sytuacji ułamek powinien zostać poprzedzony kropką - nigdy przecinkiem.
 4. Za wysoka liczba stopni, minut i sekund: W zapisie kątowym błędnym jest każdy odczyt współrzędnych, w którym liczba stopni przekracza 179, liczba minut 59 lub liczba sekund wynosi 60 lub więcej. Jeżeli masz do czynienia z takimi współrzędnymi, na pewno nie są one prawidłowe i spowodują błąd szablonu.

Jak wywołać niestandardowy wariant mapki, np. mapkę fizyczną?Edytuj

W infoboksach dotyczących geografii fizycznej (np. gór, jezior itd.) wariant fizyczny mapy jest domyślnym, o ile tylko został zdefiniowany dla danej jednostki. W innych boksach (ale nie wszystkich) można wykorzystać do tego dodatkowy parametr |wariant mapy =

Jak mogę przejrzeć wszystkie dostępne mapy?Edytuj

Istnieją dwie możliwości. Pierwsza to ręczne przeglądanie szablonów poprzez kategorię, poczynając od tej kategorii. Druga możliwość to skorzystanie z galerii mapek lokalizacyjnych, którą raz na dobę aktualizuje MatmaBot.

Indywidualna pomocEdytuj

Jeśli odpowiedź na Twoje pytanie nie znalazła się powyżej lub jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy związanej z szablonami lokalizacyjnymi, zapraszamy do kontaktu: