Wikiprojekt:Japonia/Zalecenia edycyjne

Na razie nie ma żadnych zaleceń. Jest przygotowywane głosowanie dotyczące jednego z nich.