Wikiprojekt:Psychologia/Zalecenia edycyjne dotyczące typów parafilii, fobii i fetyszyzmu

B-check.svg Dokument został oficjalnie zatwierdzony przez członków Wikiprojektu.

Zalecenia edycyjne Wikiprojektu:Psychologia dotyczące fobii izolowanych, parafilii niespecyficznych oraz partykularnych typów fetyszyzmu.

Artykuły związane z partykularnymi typami fobii, parafilii i fetyszyzmu stanowią bardzo łatwy cel hoaxów i innych wandalizmów. Wielokrotnie zdarzały się przypadki wprowadzania do artykułów kuriozalnych informacji np. Olofobia - lęk przez dziewczynami o imieniu Ola. Rozmaite wygłupy są natychmiast rewertowane, jednak o wiele poważniejszym problemem są trudne do wykrycia mistyfikacje.

Z tego powodu Wikiprojekt:Psychologia zaleca, aby wszystkie wprowadzane informacje na ten temat były w każdym przypadku poparte wiarygodnymi, naukowymi źródłami, zawierającymi definicję danego pojęcia. Jednocześnie, nieuźródłowione typy zaburzeń należy natychmiast usuwać.

Zalecamy także, aby nie tworzyć artykułów, które zawierałyby tylko jednozdaniowe wyjaśnienie zaburzenia, np. Amaksofobia - lęk przed poruszaniem się za pomocą pojazdów. Tego typu informacje można umieścić w odpowiednim artykule zbiorczym. Osobne artykuły można utworzyć w przypadku przedstawienia głębszej analizy tematu.