Wikiprojekt:Starożytność/Ocena jakości

Apollon-icon.svg Na tej stronie są przedstawione zasady oraz sposób oceniania jakości haseł związanych ze starożytnością.
Uwagi oraz propozycje powinny być zgłaszane na stronie dyskusji.

Jak ocenić artykuł?

1 Przeczytaj artykuł.

  • Zwróć uwagę na treść: czy jest kompletna, czy czegoś brakuje, czy przestrzegane są zasady WP:NPOV i WP:WER.
  • Zwróć uwagę na formę: czy sekcje podzielone są logicznie, czy jest to wszystko czytelne.
  • Zwróć uwagę na styl: czy artykuł czyta się płynnie, czy są niezręczności językowe, niezrozumiałe wyrażenia, por. Wikipedia:Styl.
Uwaga: mamy prawo się nie zgadzać z werdyktem głosowania w sprawie medalu lub DA. Jeśli uważasz, że artykuł nie zasługuje na medal, wpisz swoją ocenę. Wtedy jednak dobrze ją uzasadnić - bo coś z takim artykułem trzeba zrobić: albo odebrać mu medal, albo uzupełnić.

2 Na stronie dyskusji wstaw nową sekcję i szablon {{Wikiprojekt:Starożytność/szablon jakości}}:

== Ocena jakości ==
{{Wikiprojekt:Starożytność/szablon jakości
  |klasa =
  |znaczenie =
  |źródła =
}}
* ~~~~

3 Wpisz ocenę jakości („Czwórka” / „Dostateczny” / „Zalążek”; jeśli przysługuje: „ANM” / „DA”) i znaczenia artykułu („Wysokie” / „Średnie” / „Niskie”). Jeśli artykuł nie ma źródeł (lub masz wątpliwości, czy są prawdziwe) napisz „nie”.

Jeśli nie jesteśmy pewni konkretnej klasy lub znaczenia, możemy pominąć dowolny z argumentów - wtedy taki artykuł pojawi się w kategorii „Bez oceny”.

4 Napisz, co należy poprawić w sekcji „Ocena jakości”, w formie listy wypunktowanej. Nie zapomnij się podpisać!

Przykład wstawienia:

== Ocena jakości ==
{{Wikiprojekt:Starożytność/szablon jakości
  |klasa = Dostateczny
  |znaczenie = średnie
  |źródła = nie
}}
* Brakuje źródeł dot. wydarzenia ''X''.
* Należy uporządkować sekcję z odnośnikami.
~~~~
Jeśli według Ciebie artykuł nie ma źródeł lub trzeba je sprawdzić, dołącz także szablon {{źródła}}!

Skala jakości

Nazwa Kryteria Dla czytelnika Dla Wikimediewisty Przykład
  ANM
{{Klasa ANM}}
Klasa zarezerwowana wyłącznie dla artykułów o statusie „Artykułu na medal”. Artykuł dogłębnie opisuje temat i stanowi doskonałe źródło encyklopedycznej wiedzy. Zwykle brak konieczności dalszej rozbudowy, chyba że dostępne są treści dotąd nieumieszczone. Urartu
  DA
{{Klasa DA}}
Klasa zarezerwowana wyłącznie dla artykułów o statusie „Dobrego artykułu”. Przydatna dla prawie wszystkich czytelników dobra charakterystyka tematu. Temat opracowany niewyczerpująco. Artykuł wymaga dostosowania do kryteriów „Artykułu na medal”. Aspazja
Czwórka
{{Klasa Czwórka}}
Najwyższa ocena, jaką może uzyskać artykuł bez powszechnego głosowania. Nie spełnia wszystkich kryteriów „Dobrego” lub „Medalowego” artykułu albo jest do takich podobny jakościowo, ale nie został pozytywnie przegłosowany. Tylko przeciętny czytelnik znajdzie wystarczające wiadomości dla zapoznania się z tematem. Wymaga dopracowania dostosowującego do kryteriów uznania za „Dobry” lub „Medalowy” artykuł. Zakres prac opisuje poradnik „Jak napisać doskonały artykuł”.
Dostateczny
{{Klasa Dostateczny}}
Występują w artykule znaczące braki merytoryczne lub nie spełnia przynajmniej jednej z następujących zasad Wikipedii: „Czym Wikipedia nie jest”, weryfikowalność, próżne lub zwodnicze wyrażenia. Źródło wątpliwej lub fragmentarycznej wiedzy. Konieczne jest wypełnianie brakujących wiadomości i usunięcie niedociągnięć redakcyjnych.
Zalążek
{{Klasa Zalążek}}
Artykuł bardzo krótki lub zawiera niezrozumiałą treść. Przyjmujemy, że nie ma źródeł, nie zamieszczamy w jego ocenie elementu „źródła = nie” Przydatny tylko dla osoby, która nie ma pojęcia, co oznacza dany termin. Wymaga rozwinięcia lub usunięcia niezrozumiałej treści.

Aktualny stan ocenionych artykułów

Skala znaczenia

Znaczenie Opis Przykłady Kategoria
Wysokie
{{Znaczenie wysokie}}
Hasło znane powszechnie lub kluczowe dla starożytności. Starożytność Kategoria:Artykuły o starożytności o wysokim znaczeniu
Średnie
{{Znaczenie średnie}}
Wartość domyślna. Kategoria:Artykuły o starożytności o średnim znaczeniu
Niskie
{{Znaczenie niskie}}
Artykuł zawiera wiadomości uzupełniające, przywoływane w ważniejszych artykułach. Kategoria:Artykuły o starożytności o niskim znaczeniu

Aktualny stan ocenionych artykułów

Co robić z ocenionymi hasłami?

W pierwszej kolejności warto skupić się na artykułach najważniejszych, z których może korzystać potencjalnie największa liczba osób. Wiele z nich ma poważne braki merytoryczne, edycyjne lub jest wręcz zalążkami. Gdy rozwiniesz jakiś artykuł i stwierdzisz, że spełnia on już wymagania dla wyższej klasy, zaktualizuj na stronie dyskusji ocenę i ew. dopisz kolejne uwagi dla następnego redaktora. Pamiętaj, że oceny Dobry artykuł oraz Artykuł na medal są przyznawane wyłącznie po pozytywnym przejściu procesu nominacji do odpowiedniej kategorii!