Wina (ujednoznacznienie)

strona ujednoznaczniająca

wina może odnosić się do:

  • wina – w prawie karnym
  • wina – na gruncie prawa cywilnego
  • wina – instrument muzyczny
  • wina – w filozofii: świadomość dokonanego zła
  • wina – w religii: poczucie odpowiedzialności za czynione zło