Otwórz menu główne

Wojciech Kowalski (prawnik)

polski prawnik i dyplomata

Wojciech Wiktor Kowalskipolski prawnik i dyplomata, profesor nauk prawnych, specjalista w zakresie prawa cywilnego, prawa autorskiego i prawa własności intelektualnej, profesor zwyczajny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, ambasador tytularny.

Wojciech Kowalski
Kraj działania  Polska
profesor nauk prawnych
Alma Mater Uniwersytet Jagielloński
Doktorat 1975
UŚl
Habilitacja 1990
UŚl
Profesura 2005
profesor zwyczajny Uniwersytetu Śląskiego

ŻyciorysEdytuj

Wykształcenie i praca naukowo-dydaktycznaEdytuj

Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 1975 został doktorantem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Tam też na podstawie rozprawy pt. Niewykonanie lub nienależycie wykonanie umowy licencyjnej przez licencjonodawcę: postać prawna i skutki napisanej pod kierunkiem Michała Staszkowa w 1978 uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa (specjalności: prawo cywilne i gospodarcze, prawo ochrony własności intelektualnej i kulturalnej), a w 1990 na podstawie dorobku naukowego i rozprawy pt. Restytucja dzieł sztuki w prawie międzynarodowym stopień doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa, specjalność: prawo międzynarodowe publiczne. W 2005 został profesorem nauk prawnych[1][2].

Był adiunktem w Katedrze Prawa Patentowego i Ochrony Własności Intelektualnej WPiA UŚl, a następnie w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego. Jest profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego WPiA UŚl. Jednocześnie pracuje w Instytucie Zarządzania i Administracji Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej[1][2].

Pełnił funkcję rektora Beskidzkiej Wyższej Szkoły Turystyki w Żywcu[1].

Jest członkiem Komisji Dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego[1].

Służba dyplomatycznaEdytuj

W latach 1991–1994 był Pełnomocnikiem Rządu RP do Spraw Polskiego Dziedzictwa Kulturalnego za Granicą. Zajmował funkcję wiceprzewodniczącego Komitetu Dziedzictwa Kulturowego Rady Europy w Strasburgu[2].

Od 1998 jest pełnomocnikiem Ministra Spraw Zagranicznych do spraw rewindykacji dóbr kultury. Jako członek służby zagranicznej RP posiada stopień ambasadora tytularnego[2][3].

Wybrane publikacjeEdytuj

 • Konwencja UNIDROIT o skradzionych lub nielegalnie wywiezionych dobrach kultury, Warszawa: PISM, 1996.
 • Konwencje UNESCO w dziedzinie kultury. Komentarz, Warszawa: Wolters Kluwer, 2014.
 • Likwidacja skutków wojny w dziedzinie kultury, Warszawa: Instytut Kultury, 1990.
 • Liquidation of the effects of World War II in the area of culture, Warsaw: Institute of Culture, 1994.
 • Nabycie własności dzieła sztuki od nieuprawnionego, Kraków: "Zakamycze", 2004.
 • Repatriacja dóbr kultury w sytuacji cesji terytorialnej i rozpadu państw wielonarodowych, Warszawa: PFSM = Polish Foundation of International Affairs, 1998.
 • Témoins de l'histoire: recueil de textes et documents relatifs au retour des objets culturels, Paris: UNESCO Editions, 2011.
 • Restytucja dzieł sztuki. Studium z dziedziny prawa międzynarodowego, Katowice: UŚ, 1993.
 • Restytucja dzieł sztuki w prawie międzynarodowym, Katowice: UŚ, 1989.
 • Rynek sztuki. Aspekty prawne, Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2011[4].

PrzypisyEdytuj

 1. a b c d Wojciech Kowalski (prawnik) w bazie „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI).
 2. a b c d prof. dr hab. Wojciech Wiktor Kowalski. klub-generalagrota.pl. [dostęp 9 września 2015].
 3. Zespół ds. Rewindykacji dóbr kultury. www.msz.gov.pl. [dostęp 9 września 2015].
 4. Kowalski, Wojciech (prawnik).. alpha.bn.org.pl. [dostęp 9 września 2015].