Wojna manewrowa

Wojna manewrowawojna, w czasie której walka zbrojna prowadzona jest przy szerokim stosowaniu manewru sił i środków w powietrzu (a także w kosmosie), na lądzie i morzu oraz przy braku przez dłuższy czas stabilnych linii frontów.