Wrażliwość (automatyka)

Wrażliwość, wrażliwość układu − w teorii sterowania, parametr określony danym wejściem i wyjściem układu. Wrażliwość mierzy jak duże zmiany na wyjściu układu powodują małe zmiany sygnału odniesienia na wejściu.

Układy wrażliwe charakteryzują się powstawaniem bardzo dużych zmiany na wyjściu w odpowiedzi na niewielkie tylko zmiany na wejściu. Wrażliwość systemu na sygnał wejściowy oznacza się jako:

Zobacz też Edytuj