Wrostek

strona ujednoznaczniająca
  • wrostek (infiks) – morfem wewnątrz rdzenia wyrazu
  • wrostek (inkluzja) – ciało obce w minerale