Wskaźnik (socjologia)

Wskaźnik – w socjologii, zdarzenie, którego wystąpienie pozwala wnioskować o występowaniu jakiegoś innego zdarzenia, zazwyczaj niedostępnego bezpośredniej obserwacji.

Zgodnie z definicją Stefana Nowaka, „wskaźnik zdarzenia (własności) Z to takie zdarzenie (własność) W, że stwierdzenie jego (jej) istnienia, pojawienia się lub stopnia intensywności bądź faktycznie jest wykorzystywane jako przesłanka, bądź zasadnie nadaje się na przesłankę wnioskowania, iż w określonych przypadkach z pewnością, z określonym prawdopodobieństwem lub przynajmniej z prawdopodobieństwem wyższym niż przeciętne wystąpiło zdarzenie (własność) Z[1].

PrzypisyEdytuj

  1. Stefan Nowak: Metodologia badań społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011, s. 165. ISBN 978-83-01-14999-4.