Współcześni historycy brytyjscy

Współcześni historycy brytyjscy. Wybór z pism – antologia prac historyków brytyjskich opracowana przez Jerzego Kędzierskiego.

Współcześni historycy brytyjscy. Wybór z pism
Tematyka

historia historiografii

Typ utworu

antologia

Wydanie oryginalne
Miejsce wydania

Wielka Brytania

Język

polski

Data wydania

1963

Wydawca

B. Świderski

Książka ukazała się pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Historycznego na Obczyźnie, nakładem B. Świderskiego w Londynie. W antologii ukazały się fragmenty prac następujących historyków: Ernest Barker (1874-1960), Alexander Bruce Boswell (1884-1962), Denis William Brogan (1900-1974), Herbert Butterfield (1900-1979), George Norman Clark (1890-1979), Robin George Collingwood (1889-1943), Christopher Dawson (1889-1970), Robert Ensor (1877-1958), H. A. L. Fisher (1865-1940), George Peabody Gooch (1873-1968), John Marriott (1859-1945), Lewis Namier (1888-1960), John Ernest Neale (1890-1975), Charles Oman (1860-1946), Richard Pares (1902-1958), William Fiddian Reddaway (1872-1949), Steven Runciman (1903-2000), Frank Stenton (1880-1967), Richard Tawney (1880-1962), A.J.P. Taylor (1906-1990), Harold Temperley (1879-1939), Arnold Joseph Toynbee (1889-1975), George Macaulay Trevelyan (1876-1962), Charles Webster (1886–1961). Książka jest zaopatrzona dwoma wstępami: brytyjskim i polskim autorstwa: Georga P. Goocha oraz Jerzego Kędzierskiego. Wszystkie teksty były poprzedzone notami biograficznymi i wskazówkami bibliograficznymi. Fragmenty przywołane w książce były pierwszymi tłumaczeniami dzieł tych historyków i w dużej mierze tak pozostało do dzisiaj.

BibliografiaEdytuj

  • Współcześni historycy brytyjscy. Wybór z pism, oprac. i przedmową zaopatrzył Jerzy Z. Kędzierski, słowo wstępne G. P. Gooch, przekład zbiorowy, Londyn: B. Świderski 1963.
  • Rafał Stobiecki, Klio na wygnaniu. Z dziejów polskiej historiografii na uchodźstwie w Wielkiej Brytanii po 1945 r., Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 2005, s. 220-222.
  • Leon Koczy [Recenzja], Współcześni historycy brytyjscy, - "Teki Historyczne" 16 (1969/1971), s. 317-327.