Współczynnik zmienności resztowej

Współczynnik zmienności resztowej informuje o tym, jaką część wartości średniej zmiennej objaśnianej stanowi odchylenie standardowe składnika resztowego, czyli w jakim stopniu na zmienną objaśnianą mają wpływ czynniki losowe (przypadkowe). Zwykle wyrażany procentowo, wyznaczany za pomocą wzoru:

gdzie:

– współczynnik zmienności resztowej,
odchylenie standardowe składnika resztowego,
– średnia arytmetyczna wartości zmiennej