Współuczestnictwo procesowe

Współuczestnictwo procesowe – wypadek równoczesnego występowania po jednej lub drugiej stronie procesu (albo po obu stronach jednocześnie) kilku podmiotów[1]. Współuczestnikami procesowymi mogą być osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną[2].

PrzypisyEdytuj

  1. Jerzego Jodłowskiego, Postępowanie Cywilne, 2016.
  2. Wolters Kluwer, Rodzaje współuczestnictwa – Art. 72. – Kodeks postępowania cywilnego., OpenLEX [dostęp 2020-04-27] (pol.).