Wspólne zasoby

Wspólne zasobydobra, które spełniają dwa warunki:

  1. są rywalizacyjne w konsumpcji
  2. nie ma możliwości wykluczenia kogoś z korzystania z nich (względnie niskim kosztem).

Te warunki sprawiają, że może nastąpić nadmierna (przewyższająca możliwości odtworzeniowe) konsumpcja dobra, co prowadzi do jego wyczerpania (tzw. tragedia wspólnego pastwiska).

Podział dóbrEdytuj

Klasyczny podział dóbr Możliwość wyłączenia z konsumpcji
TAK NIE
Konkurencyjność w konsumpcji TAK dobra prywatne: żywność, ubrania, komputery wspólne zasoby: środowisko naturalne
NIE dobra klubowe: szkoły prywatne, teatry, kina, kluby dobra publiczne: obrona narodowa, policja, straż pożarna