wxPython – pakiet dla języka Python umożliwiający tworzenie interfejsów graficznych zaimplementowany jako nakładka na bibliotekę wxWidgets.

wxPython jest modułem międzyplatformowym, czyli program napisany z jego użyciem powinien działać na różnych platformach bez modyfikacji. Aktualnie wspieranymi platformami są Microsoft Windows (wersja 32-bitowa), większość systemów uniksowych i linuksowych oraz OS X.

Przykładowy kod (wxPython 2.6.x) edytuj

#!/usr/bin/env python

import wx

class MyFrame(wx.Frame):
  def __init__(self):
    wx.Frame.__init__(self, None, title="wxPython application")
    button_id = wx.NewId()
    wx.Button(self, button_id, "Click here")
    wx.EVT_BUTTON(self, button_id, self.OnButton)

  def OnButton(self, e):
    wx.MessageBox("Hello world!", "Dialog title")

if __name__ == '__main__':
  app = wx.PySimpleApp()
  frame = MyFrame()
  frame.Show()
  app.MainLoop()

Zobacz też edytuj

Inne biblioteki GUI dla Pythona:

Linki zewnętrzne edytuj