Wydłużenie procentowe po zerwaniu

wyrażony w procentach stosunek zmiany długości próbki w momencie zerwania do początkowej długości próbki

Wydłużenie procentowe po zerwaniu – stosunek zmiany długości próbki w momencie zerwania do długości początkowej próbki, wyrażony w procentach. Zwykle oznaczany jako Wydłużenie procentowe po zerwaniu oblicza się na podstawie danych uzyskanych ze statycznej próby rozciągania na podstawie wzoru[1]

PrzypisyEdytuj

  1. Marek Blicharski: Wstęp do Inżynierii Materiałowej. Warszawa: WNT, 2003. ISBN 978-83-204-3499-6.