Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

polskie wydawnictwo akademickie

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego – uczelniana oficyna wydawnicza powstała w 1968 roku wraz z powołaniem do życia Uniwersytetu Śląskiego. Dnia 1 września 1975 roku Dział Wydawniczy przekształcono w Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego[1].

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Ilustracja
Siedziba wydawnictwa w 2018 roku
Skrót

Wydawnictwo UŚ

Adres

ul. Bankowa 12B,
40-007 Katowice

Data założenia

1968/1975

Publikacji rocznie

około 150-200

Dyrektor

Beata Klyta

Prefiks wydawcy (ISBN): 978-83-226
Strona internetowa

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego publikuje prace naukowe z zakresu wszystkich dziedzin i dyscyplin nauki uprawianych przez pracowników naukowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wśród publikacji WUŚ ukazują się zarówno monografie naukowe, jak i prace zbiorowe oraz czasopisma. Publikowane prace ukazują się w postaci nakładów tradycyjnych (drukowanych), jak i w postaci elektronicznej (e-książki[2]). Wydawnictwa ciągłe[3] i czasopisma[4], z których znaczna liczba figuruje się na punktowanej liście MNiSW[5] i jest indeksowana w krajowych i międzynarodowych repozytoriach i bazach danych (takich jak Central and Eastern European Online Library (CEEOL)[6], Index Copernicus, CEJSH[7], BazHum, ERIH+[8] i innych) są większości przypadków udostępniane są czytelnikom w formule otwartego dostępu (tzw. „droga złota”[9]), zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej[10]. Część publikacji stanowią opracowania będące wyróżnionymi pracami doktorskimi, pracami habilitacyjnymi oraz dysertacjami samodzielnych pracowników naukowych. Odrębną dziedziną działalności edytorskiej jest produkcja podręczników i skryptów przeznaczonych dla studentów, w tym słuchaczy studiów niestacjonarnych, a także dla osób uczących się języka polskiego jako obcego[11].

Publikacje Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego zdobyły wiele nagród i wyróżnień[12], a wśród Autorów publikujących swoje prace w Wydawnictwie znajdują się wiodący eksperci w różnych dziedzinach nauki[13].

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego wydaje rocznie średnio 150 tytułów o łącznej objętości 2700 arkuszy wydawniczych.

Przypisy edytuj

 1. Redakcja, Prezentacje: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego [online], gazeta.us.edu.pl, marzec 1998 [dostęp 2017-02-01].
 2. E-books | Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego [online], wydawnictwo.us.edu.pl [dostęp 2017-03-07].
 3. Wydawnictwa ciągłe | Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego [online], wydawnictwo.us.edu.pl [dostęp 2017-03-07].
 4. Czasopisma Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego [online], www.journals.us.edu.pl [dostęp 2017-02-01].
 5. Lista czasopism punktowanych [online], Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego [dostęp 2017-02-01] [zarchiwizowane z adresu 2013-09-10].
 6. ICB – InterConsult Bulgaria Ltd., CEEOL – Search Result [online], www.ceeol.com [dostęp 2017-03-07] (ang.).
 7. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego – CEJSH – Yadda [online], cejsh.icm.edu.pl [dostęp 2017-03-07].
 8. Search | ERIH PLUS | NSD [online], dbh.nsd.uib.no [dostęp 2017-03-07] (norw. bokmål).
 9. Net P.C., Otwarty dostęp do publikacji naukowych – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego [online], www.nauka.gov.pl [dostęp 2017-03-07] (pol.).
 10. Zalecenie Komisji Europejskiej w sprawie dostępu do informacji naukowej i jej ochrony [online], otwartanauka.pl [dostęp 2017-03-07] (pol.).
 11. Szukaj | Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego [online], wydawnictwo.us.edu.pl [dostęp 2017-03-07].
 12. Historia, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego [online], wydawnictwo.us.edu.pl [dostęp 2017-02-01].
 13. Nasi autorzy | Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego [online], wydawnictwo.us.edu.pl [dostęp 2017-03-07].