Wyrobisko naziemne - przestrzeń w nieruchomości gruntowej powstała w wyniku robót górniczych. Potocznie wyróżnia się wyrobisko kamieniołomu, kopalni odkrywkowej, żwirowni, piaskowni, szybik, rów itp.

Wyrobisko kamieniołomu Kletno I w Kletnie

Bibliografia edytuj

  • H. Schwarz - Prawo geologiczne i górnicze. Komentarz. Tom I. Art. 1-103, Wrocław 2012

Zobacz też edytuj

Wyrobisko pożwirowe w Tuchomiu