Z kresów do peczorskich łagrów

Z kresów do peczorskich łagrówpowieść autobiograficzna Mieczysława Kumorka, w której autor opisuje swoje wspomnienia z łagrów sowieckich.

Z kresów do peczorskich łagrów
Autor

Mieczysław Kumorek

Tematyka

przeżycia łagiernika

Typ utworu

powieść autobiograficzna

Wydanie oryginalne
Miejsce wydania

Polska

Język

polski

Data wydania

1990

Wydawca

Instytut Wydawniczy PAX

Powieść obejmuje okres od października 1939 r. do lata 1941 r. Zawarte są w niej wspomnienia młodego chłopaka, tuż po maturze, i droga jaką musiał przebyć od czasu aresztowania go przez sowietów, poprzez pobyt w więzieniu (opis przesłuchań i tortur), aż po pobyt w łagrze i niespodziewane uwolnienie. Karę odbywał w kamieniołomach (w republice Komi) w nieludzkich warunkach gdzie panowały: zimno, choroby, głód, katorżnicza praca i poniżanie człowieka. Autor opisuje również próby obrony godności ludzkiej oraz siłę odwagi i wiary w człowieczeństwo.