Zabezpieczenie upływowe

Zabezpieczenie upływowe - jest to zespół urządzeń mających na celu ograniczenie zagrożeń (np. rażenia prądem elektrycznym, powstania pożaru, zainicjowania wybuchu metanu lub pyłu węglowego), które mogą być wywołane upływem prądu elektrycznego do ziemi, w wyniku uszkodzenia izolacji doziemnej sieci elektroenergetycznej lub instalacji elektrycznej[1].

Ze względu na działanie zabezpieczenia upływowe dzieli się na:

  • centralne zabezpieczenia upływowe - jest to zabezpieczenie upływowe działające na zasadzie centralnego pomiaru rezystancji izolacji doziemnej sieci lub instalacji włączonej pod napięcie robocze.
  • blokujące zabezpieczenia upływowe - jest to zabezpieczenie działające na zasadzie pomiaru rezystancji izolacji doziemnej odcinka sieci lub instalacji wyłączonej spod napięcia roboczego.
  • centralno-blokujące zabezpieczenia upływowe - zabezpieczenie upływowe łączące w jednym zespole urządzeń funkcję centralnego zabezpieczenia upływowego i blokującego zabezpieczenia upływowego.

Przypisy edytuj

  1. PN-G-42040:1996 Środki ochronne i zabezpieczające w elektroenergetyce kopalnianej. Zabezpieczenia upływowe - Wymagania i badania.