Zapłon

strona ujednoznaczniająca

Zapłon – w ogólnym znaczeniu jest to proces chemiczny, w którym energia termiczna produkowana przez daną reakcję chemiczną jest wystarczająca do podtrzymywania tej reakcji.

Zapłon zapałki

Zapłon ma wiele znaczeń używanych w różnych dziedzinach nauki i techniki: