Zasoby przemysłowe

Zasoby przemysłowe: zasoby kopaliny spełniające kryterium przemysłowości. Do zasobów tych kwalifikowane są geologiczne zasoby bilansowe, które spełniają następujące warunki określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska[1]. Regulacją nadrzędną w tym zakresie jest Ustawa Prawo Geologiczne i Górnicze [2].

Kwalifikację zasobów do kategorii przemysłowych i nieprzemysłowych dokonuje się w oparciu o dwa główne kryteria: ekonomiczne i techniczne.

Jako kryterium brzegowe od strony ekonomicznej ustala się graniczną koncentrację składników użytecznych gwarantujących zerowy zysk z operacji wydobywczych i przeróbczych, czyli zrównoważenie kosztów stałych i ruchomych.

Drugim kryterium jest kryterium techniczne, które pozwala przekwalifikować zasoby w przypadku braku technicznych możliwości eksploatacji w danych warunkach geologiczno górniczych, lub z powodu konieczności zabezpieczenia istniejącej infrastruktury technicznej, jak przykładowo w filarach szybowych.

Rozporządzenie nie zabrania eksploatacji zasobów nieprzemysłowych zakwalifikowanych tam z powodów ekonomicznych, jeżeli jest to w jakiś sposób uzasadnione.

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Rozporządzenie Ministra Środowiska (pdf). [dostęp 2005-12-27]. [zarchiwizowane z tego adresu (2005-12-27)].
  2. Prawo Geologiczne i Górnicze