Zasoby rzeczowe przedsiębiorstwa

(Przekierowano z Zasoby rzeczowe)

Zasoby rzeczowe przedsiębiorstwaczynniki wytwórcze posiadane i kontrolowane przez przedsiębiorstwo, które mają formę materialną. Można do nich przykładowo zaliczyć aktywa trwałe (nieruchomości, urządzenia techniczne, maszyny, środki transportu) oraz niektóre aktywa obrotowe (surowce, zapasy). W najszerszym ujęciu zasoby rzeczowe są wykorzystywane do realizacji określonych celów przedsiębiorstwa.

Oprócz zasobów rzeczowych w przedsiębiorstwie można również wyróżnić zasoby ludzkie (np. pracownicy), zasoby finansowe (np. środki pieniężne) oraz zasoby informacyjne (np. know-how, bazy danych).

BibliografiaEdytuj

  • Halina Towarnicka: Inwestycje rzeczowe w warunkach transformacji. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 1996. ISBN 83-7011-249-8.
  • Halina Towarnicka: Strategia inwestycyjna przedsiębiorstwa. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 1999. ISBN 83-7011-330-3.
  • Zasób – Encyklopedia Zarządzania. mfiles.pl. [dostęp 2015-11-17].