Zbójcy

strona ujednoznaczniająca
  • Zbójcy – dramat Friedricha Schillera, wydany w 1781 r.
  • Zbójcy – opera Giuseppe Verdiego, napisana w 1848 r.