Zbiornik wyrównawczy ciśnienia

Zbiornik wyrównawczy ciśnienia – rodzaj akumulatora hydraulicznego energii występujący w urządzeniach pneumatycznych lub hydraulicznych. Ma on na celu:

 • magazynowanie energii w czasie, gdy urządzenie jej nie potrzebuje (występuje nadmiar energii) oraz oddanie tej energii w momencie, gdy występuje jest szczytowy pobór,
 • kompensacja wahań ciśnienia na skutek zmian temperatury medium,
 • schładzanie medium (w przypadku sprężonego powietrza),
 • magazynowanie kondensatu zawartego w powietrzu (w przypadku sprężonego powietrza),
 • uzupełnienie niedoboru medium (oleju, wody, powietrza).
Przykładowa instalacja sprężonego powietrza

W systemach grzewczych spotyka się nazwę przeponowe urządzenie wyrównawcze natomiast w układach hydraulicznych znane jest jako akumulator hydrauliczny.

WymiarowanieEdytuj

Każda instalacja sprężarkowa zawiera jeden lub więcej zbiorników powietrza. Ich wielkość jest dobierana np. w zależności od wydajności sprężarki[1], systemu regulacyjnego i wymagań użytkownika.

Jeżeli system składa się z kilku sprężarek to zbiornik powietrza jest zawsze wymiarowany w oparciu o wydajność największej sprężarki.

 
Dobór zbiornika buforowego do ilości sprężarek w systemie.

W przypadku sprężarek z napędem o zmiennej prędkości obrotowej (VSD)[2] wymagana objętość zbiornika powietrza jest znacznie mniejsza.

Poniższy wzór definiuje objętość zbiornika buforowego:

V=0,25 x qc x p1 x T0 / fmax x (pU – pL) x T1

gdzie:

 • V = objętość zbiornika powietrza (l)
 • qC = wydajność sprężarki (l/s)
 • p1 = ciśnienie wlotowe powietrza (bar)
 • T1 = maksymalna temperatura wlotowa powietrza (K)
 • T0 = temperatura sprężonego powietrza w zbiorniku sprężonego powietrza (K)
 • (pU -pL) = nastawiona różnica ciśnień między dociążeniem i odciążeniem
 • fmax = maksymalna częstotliwość = 1 cykl/30 sekund (wartość przykładowa np. dla sprężarek firmy Atlas Copco)

PrzypisyEdytuj

 1. Wiliam Scales, David M. McCulloch Best Practices for Compressed Air Systems – second edition. 2003,2007 and 2009,The Compressed Air Challenge Inc.
 2. Atlas Copco "Compressed Air Manual 7th edition", ISBN 978-90-815358-0-9