Zespół osadniczyosada wraz ze współczesnymi jej sztucznymi elementami krajobrazu, będącymi rezultatem działalności jej mieszkańców (według Z. Woźniaka, 1960).


Literatura edytuj