Zgromadzenie Ogólne Arkansas

Zgromadzenie Ogólne Arkansas (Arkansas General Assembly) - parlament amerykańskiego stanu Arkansas. Ma charakter bikameralny i składa się z Izby Reprezentantów oraz Senatu. Regularne sesje Zgromadzenia odbywają się co dwa lata i trwają 60 dni, począwszy od drugiego poniedziałku stycznia, przy czym istnieje możliwość przedłużenia tego czasu decyzją samego Zgromadzenia. Dodatkowo w latach, gdy nie ma sesji regularnych, odbywają się trwające ok. miesiąca tzw. sesje fiskalne, poświęcone wyłącznie kwestiom budżetowym. Ze względu na tak relatywnie niewielką liczbę dni obrad, większość parlamentarzystów równolegle pracuje zawodowo, często w pełnym wymiarze godzin.

Zgromadzenie Ogólne Arkansas
Państwo

 Stany Zjednoczone

Stan

 Arkansas

Rodzaj

dwuizbowy parlament stanowy

Kierownictwo
Przewodniczący pro tempore Senatu

Paul Bookout

Spiker Izby Reprezentantów

Robert S. Moore

Struktura
Liczba członków

135 (100+35)

Ordynacja

większościowa

Ostatnie wybory

2010-11-02 2 listopada 2010(dts)

Siedziba
Siedziba Zgromadzenie Ogólne Arkansas
Kapitol Stanowy Arkansas, Little Rock
Strona internetowa
Arkansas
Pieczęć stanu Arkansas

Ten artykuł jest częścią serii:
Polityka stanu
Arkansas

Osobny artykuł: Senat Arkansas.

Członkowie obu izb wybierani są na czteroletnie kadencje w jednomandatowych okręgach wyborczych, z zastosowaniem ordynacji większościowej. W skład Izby wchodzi 100 deputowanych, natomiast Senat liczy 35 członków. Miejscem posiedzeń obu izb jest Kapitol Stanowy Arkansas w Little Rock.

Linki zewnętrzneEdytuj