Otwórz menu główne

Zgromadzenie Parafialne – organ władzy kościelnej dla parafii w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w RP[1][2]. Jest najwyższą władzą w parafii[3][4]. Podejmowanie uchwał następuje bezwzględną większością głosów, bez względu na liczbę obecnych członków[5]. Zgromadzenie stanowi kolegium wyborcze podczas wyborów do władz kościelnych parafii[6]. Członkami Zgromadzenia Parafialnego, są członkowie parafii posiadający czynne prawo wyborcze[4][3]. Jeśli w parafii nie istnieje Komitet Parafialny, Zgromadzenie powinno być zwoływane raz w roku[7]. Prawo do zwoływania ma Rada Parafialna, władza kościelna wyższego szczebla, bądź parafianie z wnioskiem pod którym podpisało się 10% wszystkich członków, mających prawo wyborcze[7].

PrerogatywyEdytuj

Zgromadzenie Parafialne wybiera proboszcza i jego pomocników; członków Rady Parafialnej[8], Komitetu Parafialnego[9], Komisji Rewizyjnej oraz delegatów na Synod Diecezjalny[10]. Podejmuje również uchwały w zakresie zarządzania parafią, m.in.: zaciągania pożyczek, uchwalania budżetu, zakładania fundacji[10].

PrzypisyEdytuj

BibliografiaEdytuj