Zmienna tablicowa – w informatyce zmienna, która może przechowywać wiele wartości tego samego typu jednocześnie (w postaci tablicy). Taką zmienną jest np. tablica liczb a = [1, 2, 3, 4], ponieważ przechowuje ona cztery wartości jednocześnie.

Oto kilka przykładów definicji zmiennej tablicowej o nazwie „abc” w różnych językach programowania (type_name to nazwa użytego typu danych, n to rozmiar zdefiniowanej tablicy, val1, val2, ... , valn to przechowywane w tablicy wartości):

C/C++:    type_name abc[n];
       type_name abc[n] = { val1, val2, ... , valn };
Java:     type_name[] abc;
       type_name[] abc = { val1, val2, ... , valn };
Pascal:    var abc : array[1..n] of type_name;
       var abc : array[1..n] of type_name := [val1, val2, ... , valn];
Ocaml:    let abc = [| val1; val2; ... ; valn |];;
Fortran:   type_name abc(n)

Zobacz teżEdytuj