Związek Narodu Polskiego (1888)

Związek Narodu Polskiego – organizacja powołana w Galicji w 1888 roku w wyniku zabiegów wojskowych kręgów austriackich, widzących w społeczeństwie polskim środek dywersji przeciwko Rosji. Założony przez Wacława Koszczyca i Karola Widmana.

Według odezwy z 1888 roku związek miał przygotować patrjotyczną akcję na wypadek wybuchu wojny w dziedzinie b. Rzeczypospolitej Polskiej, zjednoczyć i zorganizować siły narodowe polskie i wytworzyć aparat państwowy dla ziem polskich, które w razie wojny muszą stanowić Jednolitą całość.

Bibliografia edytuj

  • Władysław Pobóg-Malinowski, Polacy na Syberji, w: Niepodległość,t. V, 1932, s. 313.
  • Stanisław Kozicki, Historia Ligi Narodowej (okres 1887-1905), Londyn 1964, s. 15.