Związki homocykliczne

związek cykliczny, w którym pierścień zbudowany jest z atomów jednego pierwiastka chemicznego

Związki homocykliczne (związki izocykliczne) – grupa pierścieniowych związków organicznych, w skład pierścienia których wchodzą atomy tego samego rodzaju. Przykładami związków homocyklicznych są na przykład: cyklopropan, cykloheksan oraz benzen, w skład pierścienia których wchodzą wyłącznie atomy węgla.

Benzen – przykład związku homocyklicznego

Zobacz teżEdytuj