Zwrot stosunkowy

Zwrot stosunkowy – wypowiedź kwalifikująca określone zachowanie organu administracji publicznej jako zgodne/niezgodne z określoną normą prawną. Sformułowanie takiego zwrotu jest celem postępowania administracyjnosądowego.

Kwalifikacji takiej dokonuje się w oparciu o normę odniesienia.

BibliografiaEdytuj

  • Woś T., Knysiak-Molczyk H., Romańska M., Postępowanie sądowo-administracyjne, Warszawa 2009, s. 220.