Zygmunt z Bobowej

Zygmunt Bobowski herbu Gryf (zm. 14441447) – sędzia krakowski w 1436 roku, podsędek krakowski w latach 1431–1436, burgrabia krakowski w latach 1430–1444.

BibliografiaEdytuj

  • Burgrabiowie zamku krakowskiego XIII–XV wieku. Spisy. Opracował Waldemar Bukowski, Kórnik 1999, s. 61.
  • Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII–XVIII wieku, spisy, pod red. A. Gąsiorowskiego, T. IV, Małopolska (Województwa krakowskie, sandomierskie i lubelskie), Z. 1, Urzędnicy Małopolscy XII–XV wieku, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1990, s. 321.