Zysk kierunkowy anteny

Zysk kierunkowy anteny – parametr anteny określający jej zdolność do kierunkowego promieniowania energii elektromagnetycznej w stosunku do anteny przyjętej za wzorzec.

Parametr ten jest wyznacza się z reguły w odniesieniu do źródła izotropowego (anteny bezkierunkowej) za pomocą wzoru:

gdzie:

G – zysk kierunkowy anteny [dB]
P1 – moc anteny kierunkowej [W]
P2 – moc anteny wzorcowej [W]

Zysk kierunkowy zwykle wyraża się w decybelach (dB). W przypadku odniesienia do anteny izotropowej wartość tę oznacza się jako dBi, a do dipola półfalowego jako dBd, przy czym GdBi = GdBd + 2,15.

BibliografiaEdytuj

  • Janusz Pieniak: Anteny telewizyjne i radiowe. Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1993, s. 36. ISBN 83-206-1081-8.*