Łęg wierzbowy (Salicetum triandro-viminalis) – młode zbiorowisko roślinności łęgowej rozwijające się z czasem w lasy. W skład łęgu wierzbowego wchodzi Salix purpurea, S. viminalis, S. trianda i inne. Dojrzałym stadium tego zbiorowiska leśnego jest łęg wierzbowo-topolowy (Salicetum albo-fragilis).

Święta w Szczecinie, po prawej łęgi wierzbowe na wyspie Dębina