Łukasz Żarnowiec

polski prawnik, radca prawny

Łukasz Jan Żarnowiec – polski prawnik, radca prawny, doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne, profesor uczelni na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, specjalista w zakresie prawa międzynarodowego prywatnego.

Łukasz Żarnowiec
Państwo działania

 Polska

doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie prawo
Alma Mater

Uniwersytet Śląski

Doktorat

2007 – prawo
Uniwersytet Śląski

Habilitacja

2019 – nauki prawne
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Życiorys edytuj

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego[1]. Tam też na podstawie napisanej pod kierunkiem Maksymiliana Pazdana rozprawy pt. Problematyka ważności umów podlegających konwencji wiedeńskiej z 11.IV.1980 r. o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów otrzymał w 2007 stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa. W 2019 na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy pt. Wpływ statutu rzeczowego na rozstrzyganie spraw spadkowych – na styku statutów uzyskał na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie stopień doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne[2].

Został adiunktem, a następnie profesorem uczelni Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na Wydziale Prawa i Administracji w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego[2].

Odbył aplikację radcowską i został radcą prawnym w Warszawie[1].

Przypisy edytuj

  1. a b Dr Łukasz Żarnowiec. kancelarierp.pl. [dostęp 2020-04-28].
  2. a b Dr hab. Łukasz Jan Żarnowiec, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2020-04-28].