Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – jeden z wydziałów Uniwersytetu Śląskiego, mieszczący się w Katowicach przy ul. Bankowej 11B.

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Ilustracja
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Data założenia

1968

Państwo

 Polska

Województwo

 śląskie

Adres

ul. Bankowa 11B
40-007 Katowice

Dziekan

dr hab. Witold Kurowski, prof. UŚ

Położenie na mapie Katowic
Mapa konturowa Katowic, u góry nieco na prawo znajduje się punkt z opisem „WPiA UŚ”
Położenie na mapie Polski
Mapa konturowa Polski, na dole znajduje się punkt z opisem „WPiA UŚ”
Położenie na mapie województwa śląskiego
Mapa konturowa województwa śląskiego, w centrum znajduje się punkt z opisem „WPiA UŚ”
Ziemia50°15′37,60″N 19°01′56,86″E/50,260444 19,032461
Strona internetowa

Oferta edukacyjna edytuj

Oferta edukacyjna wydziału obejmuje studia prawnicze i administracyjne II stopniowe w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym (od roku akademickiego 2009/2010 uruchomiono dzienne studia administracyjne).
Program studiów obejmuje przedmioty z zakresu: prawa rzymskiego, konstytucyjnego i cywilnego, przez prawo karne, administracyjne, finansowe, gospodarcze, handlowe i ochrony środowiska, po prawo pracy, prawo samorządowe oraz międzynarodowe. Projekt fakultatywnych praktyk studenckich daje możliwość poznania praktycznych aspektów zawodu prawnika.
Program kształcenia na studiach administracyjnych jest ściśle powiązany z praktyką funkcjonowania administracji publicznej, został ukierunkowany na rzeczywiste potrzeby służb administracyjnych. Oferta edukacyjna obejmuje zarówno przedmioty związane z zagadnieniami szeroko pojętego prawa administracyjnego, europejskiego i podatkowego, jak i tematykę typowo administracyjną. Wśród wykładanych przedmiotów znajdują się m.in. socjologia organizacji, teoria organizacji i zarządzania, mikro- i makroekonomia, informatyka w administracji.

Budynek Wydziału Prawa i Administracji jest jedną z nowocześniejszych budowli, jakie powstały w latach dwutysięcznych na Śląsku. Obiekt, prócz licznych auli i sal wykładowych, mieści w pełni wyposażoną salę rozpraw umożliwiającą przeprowadzanie symulacji postępowań sądowych. Biblioteka Wydziałowa oferuje dostęp do elektronicznych baz prawniczych, konsorcyjnych serwisów czasopism (EBSCOhot, Elsevier, Springer, DOAJ) oraz internetowych archiwów czasopism polskich.
Wydział ma prawo nadawana stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego nauk prawnych.

Rys historyczny edytuj

Początki Wydziału Prawa i Administracji sięgają roku 1966, kiedy działalność edukacyjną na terenie Katowic rozpoczęła Filia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Powołaniu nowej placówki dydaktycznej towarzyszyło otwarcie studiów na kierunkach: matematycznym, fizycznym i prawniczym. Opiekę nad katowickim Wydziałem Prawa UJ powierzono doc. dr. Mieczysławowi Sośniakowi. Wydział rozpoczynał pracę posiadając siedem katedr.
W 1968 roku dokonano połączenia Filii Uniwersytetu Jagiellońskiego z Wyższą Szkołą Pedagogiczną, tworząc tym samym długo wyczekiwany ośrodek dydaktyczny – Uniwersytet Śląski. Strukturę nowej szkoły wyższej stanowiły cztery jednostki: Wydział Prawa i Administracji, Wydział Humanistyczny, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii oraz Wydział Techniczny. Inaugurację pierwszego roku akademickiego uczelnia rozpoczynała łączną liczbą studentów 5 724, z czego prawie 1 500 podjęło studia na Wydziale Prawa i Administracji.
W 1969 roku WPiA zyskał nową strukturę organizacyjną, w jego obrębie utworzono cztery instytuty:
1. Instytut Prawa Sądowego,
2. Instytut Prawa Gospodarczego,
3. Instytut Administracji i Zarządzania,
4. Instytut Historii Państwa i Prawa.

Dalszy rozwój wydziału można wyznaczyć datami poniższego kalendarium:

 • w roku 1970 przeprowadzono pierwsze przewody doktorskie;
 • pierwszy numer „Studenckich Zeszytów Prawniczych” wydano w 1971 roku. Wydawnictwo ukazywało się przez 5 lat;
 • kolejna zmiana struktury Wydziału miała miejsce w 1973 roku, kiedy to w miejsce Instytutu Historii Państwa i Prawa powołano Instytut Nauk Prawno-Ustrojowych, natomiast Instytut Prawa Gospodarczego oraz Instytut Administracji i Zarządzania przekształcono w Instytut Administracji i Zarządzania Gospodarką Narodową;
 • w roku 1974 ukazał się pierwszy tom serii „Problemy Prawa Wynalazczego i Patentowego”;
 • rok 1976 – „Grupa studentów Wydziału Prawa i Administracji wystosowała do Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki pismo z protestem przeciwko nadmiernemu podwyższaniu cen podręczników akademickich. Ściągnęło to na sygnatariuszy listu represje ze strony władz partyjnych i uczelnianych. Zostali też zmuszeni do ustąpienia dziekani Wydziału z powodu niewywiązania się z obowiązków wychowawczych.”[1];
 • w tym samym roku wydział uzyskał prawo nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych. Rok później przeprowadzono już pierwszy przewód habilitacyjny;
 • rok akademicki 1980/1981 przyniósł kolejne zmiany organizacyjne struktury Wydziału. W miejsce istniejących dotąd instytutów powstało 19 katedr,
 • po raz pierwszy w roku akademickim 1983/1984 wprowadzono nowe zasady rekrutacji, tzw. semestr „zerowy” dla kandydatów na zaoczne studia administracyjne. Zmiana miała na celu wyrównanie poziomu wiedzy oraz przygotowanie do egzaminu wstępnego;
 • rok 1992 – ustanowienie studiów doktoranckich;
 • wmurowanie kamienia węgielnego pod gmach nowej siedziby wydziału miało miejsce w 2001 roku;
 • w roku 2002 wdrożono projekt „WOKANDA” zainicjowany przez stowarzyszenie ELSA. Celem programu było stworzenie studentom prawa możliwości poznania praktycznych aspektów przyszłego zawodu. Realizacja zasadzała się na uczestnictwie w rozprawach sądowych Sądu Okręgowego w Katowicach;
 • rok 2003 – nawiązanie współpracy między Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich a studentami reprezentowanymi przez Koło Naukowe Studencka Poradnia Prawna. Porozumienie stwarzało m.in. możliwość poznania metod działania oraz uczestniczenia w kursach i szkoleniach organizowanych przez Biuro;
 • 24 maja 2004 roku Wydział Prawa i Administracji gościł marszałka Sejmu Józefa Oleksego. Organizatorem spotkania była Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego UŚ.

Poczet dziekanów Wydziału edytuj

Struktura[3] edytuj

Władze dziekańskie edytuj

Dziekan: dr hab. Witold Kurowski, prof. UŚ;

Prodziekan do spraw badań naukowych: prof. dr hab. Piotr Pinior;

Prodziekan do spraw kształcenia i studentów: dr Urszula Torbus;

Prodziekan do spraw rozwoju i współpracy: dr hab. Monika Jagielska, prof. UŚ.

Dyrektorzy kierunków edytuj

Dyrektorka kierunku Prawo: dr hab. Agnieszka Ziółkowska, prof. UŚ;

Zastępczyni Dyrektorski kierunku Prawo: dr Dominika Bek;

Dyrektor kierunku Administracja: dr hab. Marcin Janik, prof. UŚ;

Zastępca Dyrektora kierunku Administracja: dr Grzegorz Nancka;

Dyrektorka kierunków Przedsiębiorczość, International Business Law and Arbitration, Administrowanie Środowiskiem: dr Magdalena Półtorak;

Zastępca Dyrektorki kierunków Przedsiębiorczość, International Business Law and Arbitration, Administrowanie Środowiskiem: dr Mateusz Żaba.

Instytut Nauk Prawnych edytuj

Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych: prof. dr hab. Piotr Pinior;

Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych: prof. dr hab. Barbara Mikołajczyk

Wykładowcy edytuj

Absolwenci edytuj

Lokalizacja edytuj

Na początku 1967 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach oddało do dyspozycji Filii UJ budynek znajdujący się przy ulicy Bankowej 8−10, w którym po remoncie przeprowadzonym w 1969 zaczęły odbywać się zajęcia. Po upadku komunizmu ustalono, że budynek stanowi własność mającej siedzibę w sąsiedztwie parafii ewangelicko-augsburskiej. W latach 1996−2003 trwały prace nad projektem i budową nowej siedziby wydziału; obecnie wszystkie zajęcia odbywają się w siedzibie przy ulicy Bankowej 11B.

Czasopisma edytuj

Wydawnictwa wielotomowe edytuj

Przypisy edytuj

 1. „Mądrość zbudowała sobie dom…”. Uniwersytet Śląski 1968–2008. Dzieje, dokumentacja, źródła. Red. A. Barciak. Katowice 2008, s. 29.
 2. zmarł w trakcie kadencji
 3. Struktura | Wydział Prawa i Administracji, 15 października 2019 [dostęp 2023-01-27] (pol.).

Bibliografia edytuj

 • „Mądrość zbudowała sobie dom…”. Uniwersytet Śląski 1968–2008. Dzieje, dokumentacja, źródła. Red. A. Barciak. Katowice 2008.
 • „Wyrósł z dobrego drzewa…”. Uniwersytet Śląski 1968–1998. Fakty, dokumenty, relacje. Red. A. Barciak. Katowice 1998.
 • Universitas Studiorum Silesia Anno MMIII. Red. Z. Kadłubek. Katowice 2003.

Linki zewnętrzne edytuj