Budynek

struktura zbudowana przez człowieka mająca ściany i dach, stojąca w określonym miejscu

Budynek (także gmach) – rodzaj budowli lub jej część, w zakresie której wydzielono poprzez przegrody budowlane, takie jak ściany zewnętrzne i dach lub stropodach, przestrzeń użytkowaną przez człowieka w rozmaity sposób (funkcja mieszkalna, magazynowa, techniczna, produkcyjna, przechowywania zwierząt, przechowywania dzieł sztuki itp.). Przestrzeń ta może być wewnętrznie dzielona poprzez elementy budynku takie jak ściany stropy[1].

Monumentalny, eklektyczny Gmach Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

W polskim prawie budowlanym jest to obiekt budowlany trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, posiadający fundamenty i dach[2].

Rodzaje budynków według przeznaczenia edytuj

 
Budynek bramny w Ścinawce Średniej, 2015
 • budynki przemysłowe
 • budynki transportu i łączności
 • budynki handlowo-usługowe
 • zbiorniki silosy i budynki magazynowe
 • budynki biurowe
 • budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej
 • budynki oświaty, nauki i kultury oraz sportowe
 • budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa
 • pozostałe budynki niemieszkalne
 • budynki mieszkalne[3]

Podział budynków według wysokości edytuj

Podział obowiązujący w polskim prawie budowlanym:

 • niskie (N) – do 12 m włącznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokości do 4 kondygnacji nadziemnych włącznie
 • średniowysokie (SW) – ponad 12 do 25 m włącznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokości ponad 4 do 9 kondygnacji nadziemnych włącznie
 • wysokie (W) – ponad 25 do 55 m włącznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokości ponad 9 do 18 kondygnacji nadziemnych włącznie
 • wysokościowe (WW) – powyżej 55 m nad poziomem terenu[4]

Zobacz też edytuj

 
Wikipedia

Przypisy edytuj

 1. Budynek, SJP PWN online.
 2. Art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ((Dz.U. z 2021 r. poz. 2351)).
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz.U. z 2016 r. poz. 1864).
 4. § 8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Linki zewnętrzne edytuj