Otwórz menu główne

Obiekt budowlany – zdefiniowane nie tylko w ustawie Prawo budowlane[1] pojęcie określające obiekty nazywane budowlanymi. Definicja zawarta w art. 3 pkt 1 tej ustawy brzmi:

...obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych;

W polskim prawie istnieje ustawa specjalnie dedykowana wyrobom budowlanym[2].

Definicja obiektu budowlanego wg EurokodówEdytuj

Wg Eurokodów obiekt budowlany to wszystko co zostało zbudowane lub jest wynikiem robót budowlanych. Definicja obiektu jest zgodna z ISO 6707-1. Termin dotyczy zarówno budynków jak i budowli inżynierskich. Odnosi się do całych obiektów budowlanych wraz z elementami konstrukcyjnymi, niekonstrukcyjnymi (wykończenia, instalacje) i geotechnicznymi.

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj