Marcin Kudej

prawnik polski, konstytucjonalista

Marcin Kudej (ur. 29 marca 1943 w Otfinowie, zm. 20 marca 2007 w Mikołowie) – polski prawnik, konstytucjonalista, znawca prawa parlamentarnego, profesor nauk prawnych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Marcin Kudej
Kraj działania  Polska
Data i miejsce urodzenia 29 marca 1943
Otfinów
Data i miejsce śmierci 20 marca 2007
Mikołów
profesor nauk prawnych
Specjalność: prawo konstytucyjne
Alma Mater Uniwersytet Jagielloński
Doktorat 1972 – prawo
UŚl
Habilitacja 1982 – prawo
UŚl
Profesura 1996
dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego (1990–1993), profesor zwyczajny UŚl

WykształcenieEdytuj

W 1966 ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie następnie był asystentem w Katedrze Doktryn Politycznych i Prawnych UJ pod patronatem profesora Konstantego Grzybowskiego.

20 marca 1972 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego otrzymał stopień naukowy doktora nauk prawnych na podstawie napisanej pod kierunkiem Kazimierza Nowaka rozprawy pt. Obowiązki i prawa posłów na Sejm PRL jako środki wykonywania mandatu przedstawicielskiego. W 1982 na tym samym wydziale na podstawie dorobku naukowego i rozprawy pt. Pojęcie woli państwowej w ustroju socjalistycznym uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa, specjalności: prawo konstytucyjne, historia ustroju, historia doktryn polityczno-prawnych. W 1996 prezydent RP Aleksander Kwaśniewski nadał mu tytuł profesora nauk prawnych. Następnie objął stanowisko profesora zwyczajnego[1].

Działalność akademickaEdytuj

Od 1968 rozpoczął pracę w Zakładzie Prawa Konstytucyjnego, powstającego wówczas Uniwersytetu Śląskiego, gdzie pracował aż do śmierci.

W latach 1990–1993 pełnił funkcję dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Był też kierownikiem Katedry Prawa Konstytucyjnego na tym Wydziale.

Działalność naukowaEdytuj

Jego zainteresowania badawcze koncentrowały się na problematyce prawa parlamentarnego, zagadnieniu prawnej pozycji posła na Sejm. Badania w tej dziedzinie, podjęte między innymi przez Kudeja, prowadziły zarówno do ujawnienia fikcji ówczesnej rzeczywistości politycznej okresu PRL-u.

Po habilitacji (1982) Marcin Kudej kontynuował zainteresowania teoretycznymi zagadnieniami parlamentaryzmu polskiego okresu PRL-u jak również zachodnioeuropejskim prawem parlamentarnym. Wyniki swoich pierwszych badań w tym zakresie przedstawił w postaci jedynego powojennego komentarza do regulaminu Sejmu PRL (1974).

Był wieloletnim członkiem zespołu redakcyjnego Przeglądu Sejmowego.

Ważniejsze publikacje naukoweEdytuj

 • Materiały do nauki prawa państwowego. Wybór tekstów, Kraków 1969.
 • Konstytucyjne obowiązki posła wobec wyborców, Warszawa 1973.
 • Prawo konstytucyjne. Przewodnik dla studentów, Katowice 1974.
 • Komentarz do Regulaminu Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Katowice 1974.
 • Pojęcie woli państwowej w ustroju socjalistycznym, Katowice 1981.
 • Współczesne ustroje państwowe, Katowice 1984.
 • Parlamentaryzm socjalistyczny w PRL (problemy teoretyczne), Katowice 1986.
 • Studia z zakresu prawa parlamentarnego PRL, Katowice 1989.
 • Instytucje polskiego prawa parlamentarnego z zakresu legislacji, Katowice 1995.
 • Postępowanie ustawodawcze w Sejmie RP, Warszawa 1998 (wyd. 2, Warszawa 2002).
 • W kręgu zagadnień konstytucyjnych. Profesorowi Eugeniuszowi Zwierzchowskiemu w darze, (red. naukowy), Katowice 1999.

BibliografiaEdytuj

 • Anna Łabno, Marcin Kudej (1943-2007) [w:] Konstytucjonaliści polscy 1918-2011. Sylwetki uczonych, red. Andrzej Szmyt, Paweł Sarnecki, Ryszard Mojak, Warszawa 2012, ss. 217-220.
 • Przegląd Sejmowy nr 79/2007.

PrzypisyEdytuj

 1. prof. Marcin Kudej w bazie „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI). [dostęp 2017-04-25].