Andrzej Szmyt

polski prawnik

Andrzej Szmyt (ur. 27 lutego 1950 w Elblągu) – polski prawnik, konstytucjonalista, nauczyciel akademicki, profesor nauk prawnych, w latach 1996–2002 dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Andrzej Szmyt
Państwo działania

Polska

Data i miejsce urodzenia

27 lutego 1950
Elbląg

Profesor nauk prawnych
Specjalność: Prawo konstytucyjne
Alma Mater

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Doktorat

1983 – prawo konstytucyjne

Habilitacja

1993 – prawo konstytucyjne

Profesura

19 lutego 2014

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UG
Okres spraw.

1996–2002

Poprzednik

Andrzej Pułło

Następca

Michał Płachta

Odznaczenia
Złoty Krzyż Zasługi Medal Komisji Edukacji Narodowej Krzyż Oficerski za Naukę i Sztukę (Austria)

Życiorys

edytuj

Studia prawnicze ukończył w 1972 na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 1972–1974 odbył aplikację i asesurę prokuratorską. Ukończył również Podyplomowe Studium Zagadnień Legislacyjnych na Uniwersytecie Warszawskim (1976–1978)[1]. Pracę doktorską pt. Powstawanie ustawy w PRL. Studium jednego przypadku, której promotorem był Andrzej Gwiżdż, obronił w 1983. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych uzyskał w 1993 na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy pt. Stanowienie ustaw w RFN. Rozwiązania proceduralno-organizacyjne w prawie konstytucyjnym. W 1994 został ekspertem ds. legislacji w Biurze Studiów i Ekspertyz (Biurze Analiz Sejmowych) Kancelarii Sejmu[2].

19 lutego 2014 uzyskał tytuł naukowy profesora nauk prawnych[3]. Zawodowo związany z Uniwersytetem Gdańskim, na którym doszedł do stanowiska profesora zwyczajnego[3]. W latach 1993–1996 był prodziekanem, a później do 2002 dziekanem Wydziału Prawa i Administracji UG. Został również kierownikiem Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych na tym wydziale[3]. Zajmował stanowiska profesora w Gdańskiej Szkole Wyższej i BWSH w Koszalinie[3].

Pod jego kierunkiem stopień naukowy doktora uzyskali Piotr Uziębło (2005)[4] i Marcin Michał Wiszowaty (2006)[5].

Do 2016 był sekretarzem naukowym komitetu redakcyjnego dwumiesięcznika „Przegląd Sejmowy” wydawanego przez Kancelarię Sejmu[6]. W 2002 objął funkcję redaktora naczelnego kolegium redakcyjnego „Gdańskich Studiów Prawniczych”[7]. W latach 2002–2006 był prezesem Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego. Został także członkiem Komitetu Nauk Prawnych PAN[8], wybrany również na kadencję 2020–2023[9].

Odznaczenia

edytuj

Wybrane publikacje

edytuj
 • Stanowienie ustaw w RFN. Rozwiązania proceduralno-organizacyjne w prawie konstytucyjnym, Gdańsk 1993.
 • Sześć lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – doświadczenia i inspiracje (współredaktor z Leszkiem Garlickim), Warszawa 2003.
 • Konstytucyjny system źródeł prawa w praktyce (red.), Warszawa 2005.
 • Mała Konstytucja w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Koszalin 2005.
 • Elementy praktyki sejmowej pod rządami Konstytucji RP (1997–2007), Gdańsk 2008.
 • Nauka prawa konstytucyjnego w Polsce. W pięćdziesięciolecie Ogólnopolskich Zjazdów Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego (współredaktor z Marianem Grzybowskim), Gdańsk 2008.
 • Leksykon prawa konstytucyjnego. 100 podstawowych pojęć (red.), Warszawa 2010.
 • Konstytucjonaliści polscy 1918–2011. Sylwetki uczonych (współredaktor z Pawłem Sarneckim i Ryszardem Mojakiem), Warszawa 2012.

Przypisy

edytuj
 1. a b c Marian Grzybowski, Andrzej Szmyt (red.): Nauka prawa konstytucyjnego w Polsce. W pięćdziesięciolecie Ogólnopolskich Zjazdów Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego. Gdańsk: 2008, s. 275.
 2. Marian Grzybowski, Andrzej Szmyt (red.): Nauka prawa konstytucyjnego w Polsce. W pięćdziesięciolecie Ogólnopolskich Zjazdów Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego. Gdańsk: 2008, s. 274–275.
 3. a b c d Prof. dr hab. Andrzej Szmyt, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI PIB) [dostęp 2016-03-18].
 4. Piotr Uziębło, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI PIB) [dostęp 2017-03-11].
 5. Marcin Michał Wiszowaty, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI PIB) [dostęp 2018-07-25].
 6. Cała redakcja „Przeglądu Sejmowego” odwołana. „Żegnajcie przyjaciele konstytucjonaliści”. wyborcza.pl, 18 marca 2016. [dostęp 2016-03-18].
 7. Gdańskie Studia Prawnicze. ug.edu.pl, 11 maja 2017. [dostęp 2017-06-19].
 8. Skład. knp.pan.pl. [dostęp 2015-08-25].
 9. Komitet Nauk Prawnych PAN. pan.pl. [dostęp 2020-02-23].
 10. M.P. z 1999 r. nr 32, poz. 493
 11. Krzyż Honorowy I Klasy za Zasługi w Dziedzinie Nauki i Sztuki dla Profesora Andrzeja Szmyta. ug.edu.pl, 10 listopada 2015. [dostęp 2017-06-19].

Bibliografia

edytuj