Paweł Sarnecki

polski prawnik i uczony

Paweł Stanisław Sarnecki (ur. 17 marca 1939 w Kielcach[1], zm. 28 listopada 2016[2] w Krakowie) – polski prawnik, konstytucjonalista, profesor nauk prawnych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Paweł Sarnecki
Data i miejsce urodzenia 17 marca 1939
Kielce
Data i miejsce śmierci 28 listopada 2016
Kraków
Zawód, zajęcie prawnik, nauczyciel akademicki
Tytuł naukowy profesor nauk prawnych
Alma Mater Uniwersytet Jagielloński
Odznaczenia
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski

ŻyciorysEdytuj

Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. Następnie ukończył prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie[1]. Podczas studiów działał w Towarzystwie Przyjaciół ONZ i Towarzystwie Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego[3]. W 1969 uzyskał stopień doktora nauk prawnych w oparciu o pracę pt. Wytyczne w systemie rad narodowych. Habilitował się w 1978 na podstawie rozprawy zatytułowanej Rząd a parlament Konfederacji Szwajcarskiej[1]. Uzyskał następnie tytuł naukowy profesora[4].

Od ukończenia studiów zawodowo związany z Wydziałem Prawa i Administracji UJ. Zaczynał jako asystent profesora Witolda Zakrzewskiego. Doszedł do stanowiska profesora zwyczajnego UJ[4]. Pełnił (do 2009) funkcję kierownika Katedry Prawa Konstytucyjnego tej uczelni[1]. Był również wykładowcą Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Kielcach[4].

Był członkiem i wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego[4], udzielał się jako ekspert Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, która opracowała projekt obecnie obowiązującej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997. Do 2006 był zatrudniony w Biurze Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu na stanowisku głównego specjalisty do spraw legalizacji[1], a do 2016 zastępcą redaktora naczelnego „Przeglądu Sejmowego” i członkiem kolegium redakcyjnego tego czasopisma[5].

Był autorem licznych publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego, jego dorobek naukowy objął kilka książek własnych (m.in. Ustroje konstytucyjne państw współczesnych, Prawo o stowarzyszeniach. Komentarz), kilkanaście napisanych wspólnie z innymi autorami (m.in. red. wielokrotnie wznawianego podręcznika akademickiego Prawo konstytucyjne), ponad 150 artykułów, recenzji i innych publikacji.

Został pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie (cmentarzu wojskowym przy ul. Prandoty)[6].

OdznaczeniaEdytuj

W 1997, w uznaniu wybitnych osiągnięć w kształtowaniu prawnych podstaw demokratycznego i praworządnego państwa, ze szczególnym uwzględnieniem zasług w tworzeniu nowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski[7].

PrzypisyEdytuj

  1. a b c d e Prof. dr hab. Paweł Sarnecki. uj.edu.pl. [dostęp 2016-04-23].
  2. Zmarł Pan Profesor Paweł Sarnecki. uj.edu.pl, 28 listopada 2016. [dostęp 2016-11-29].
  3. Historia TBSP UJ. uj.edu.pl. [dostęp 2016-04-23].
  4. a b c d Prof. dr hab. Paweł Stanisław Sarnecki, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2016-03-25].
  5. Cała redakcja „Przeglądu Sejmowego” odwołana. „Żegnajcie przyjaciele konstytucjonaliści”. wyborcza.pl, 18 marca 2016. [dostęp 2016-03-18].
  6. Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie. Internetowy lokalizator grobów. Paweł Sarnecki. rakowice.eu. [dostęp 2018-08-16].
  7. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 maja 1997 r. o nadaniu orderów i odznaczeń (M.P. z 1997 r. nr 42, poz. 425).