Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego

Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego została utworzona przez ustawę konstytucyjną z dnia 23 kwietnia 1992 r. o trybie przygotowania i uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1992 r. nr 67, poz. 336; zm.: Dz.U. z 1994 r. nr 61, poz. 251).

Ustawa ta stanowiła, iż Konstytucję RP uchwala Zgromadzenie Narodowe, zaś przyjmuje ją Naród w drodze referendum konstytucyjnego.

Przewodniczącymi Komisji byli kolejno:

Przypisy edytuj

  1. Przegląd Sejmowy, nr 4(12)/1995, str. 297
  2. Przegląd Sejmowy, nr 1(13)/1996, str. 188
  3. ibidem, str. 189