Łukasz Bohdanowicz Haraburda

Łukasz Bohdanowicz Haraburda herbu Awdaniec (zm. ok. 1585 roku) – dworzanin Jego Królewskiej Mości, sędzia ziemski połocki w latach 1570-1571, wielokrotnie posłował do Moskwy.

Łukasz Haraburda
Herb
Abdank
Data śmierci

ok. 1585

Brat Michała kasztelana mińskiego.

Poseł na sejm 1570 roku z województwa połockiego.

Był wyznawcą prawosławia.

Bibliografia

edytuj
  • Rafał Jaworski, Litewscy posłowie ziemscy na sejmie walnym warszawskim 1570 r., w: Piotrkowskie Zeszyty Historyczne, t. 21 (2020), z. 1, s. 19.
  • Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego Spisy Tom 5. Ziemia połocka i województwo połockie XIV–XVIII wiek, pod redakcją Henryka Lulewicza, Warszawa 2018, s. 268.