Łukasz Trzciński herbu Leliwa odmienna – podwojewodzi pomorski w latach 1641-1648, ławnik michałowski w latach 1636-1652.

Epitafium Łukasza Trzcińskiego w kościele św. Katarzyny w Brodnicy

Poseł na sejm 1645 roku[1]. W czasie elekcji 1648 roku został sędzią generalnego sądu kapturowego. Jako poseł województwa pomorskiego na sejm elekcyjny 1648 roku był elektorem Jana II Kazimierza Wazy z województwa pomorskiego[2].

Przypisy edytuj

  1. Jan Dzięgielewski, Izba poselska w systemie władzy Rzeczypospolitej w czasach Władysława IV, Warszawa 1992, s. 180.
  2. Svffragia Woiewodztw, y Ziem Koronnych, y Wielk. Xięstwa Litewskiego. Zgodnie na Naiaśnieyszego Iana Kazimierza Obranego Krola Polskiego [...]. Dane, między Warszawą, a Wolą, Dnia 17. Listopada, Roku 1648, [b.n.s].

Bibliografia edytuj

  • Porządek na Seymie Walnym Elekcyey, między Warszawą, a Wolą, przez opisane Artykuły do samego tylko Aktu Elekcyey należące, uchwalony y postanowiony, Roku Pańskiego, M.DC.XLVIII. Dnia VI. Paźdźiernika, s. 7.
  • Urzędnicy Prus Królewskich XV-XVIII wieku. Spisy". Oprac. Krzysztof Mikulski. 1990, s. 235.