Otwórz menu główne

Łysiak na łamach – książka Waldemara Łysiaka wydana nakładem Ludowej Spółdzielni Wydawniczej w 1988 roku, zawierająca artykuły i felietony publikowane przez autora w różnych pismach. Teksty podzielone są na następujące działy tematyczne:

 • Architektura i budownictwo,
 • Ochrona i konserwacja zabytków,
 • Szkolnictwo,
 • Lechistan w oczach Zachodu,
 • Historia Polski,
 • Varia historyczne,
 • Varia krytyczne,
 • Polemiki,
 • Szyderstwa,
 • Rozmowy,
 • Wywiady.

Dane o książce
Książka liczy 368 stron, a nakład 49650+350 egzemplarzy, ​ISBN 83-205-3709-6​.